nitrogen-mustard gas

nitrogen-mustard gas
azoto ipritas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Pūliuojamoji patvarioji kovinė nuodingoji medžiaga. Šviežios žuvies kvapo geltonai rudas riebalingas skystis. Pagrindinė kovinė būsena – lašai. Lydymosi temperatūra -60 °C, virimo temperatūra 180 °C. Labai blogai tirpsta vandenyje, gerai – organiniuose tirpikliuose. Sąlyginė mirtinoji dozė įkvėpus 3 mg·min/l, pro odą – 10–20 mg/kg. Su neorganinėmis rūgštimis sudaro vandenyje tirpias nuodingąsias druskas; gali būti naudojamas vandens šaltiniams užteršti. Apsauga – dujokaukė, odos IAP, individualusis cheminis paketas. atitikmenys: angl. nitrogen-mustard gas rus. азотистый иприт

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Nitrogen mustard — HN1 (bis(2 chloroethyl)ethylamine) …   Wikipedia

  • nitrogen mustard — n any of various toxic blistering compounds analogous to mustard gas but containing nitrogen instead of sulfur esp mechlorethamine * * * see chlormethine * * * 1. mechlorethamine hydrochloride. 2. any of a group of cytotoxic alkylating agents… …   Medical dictionary

  • nitrogen mustard — n. any of a class of compounds similar to mustard gas, but having an amino nitrogen in place of a sulfur atom: used in the treatment of cancers, etc …   English World dictionary

  • nitrogen mustard — noun Date: 1943 any of various toxic blistering compounds analogous to mustard gas but containing nitrogen instead of sulfur …   New Collegiate Dictionary

  • nitrogen mustard — Chem. any of the class of poisonous, blistering compounds, as C5H11Cl2N, analogous in composition to mustard gas but containing nitrogen instead of sulfur: used in the treatment of cancer and similar diseases; mechlorethamine. [1945 50] * * * …   Universalium

  • nitrogen mustard — noun any of a series of compounds, analagous to mustard gas with sulfur replaced by nitrogen, that have been used in the treatment of cancer …   Wiktionary

  • nitrogen mustard — noun a toxic compound resembling mustard gas in structure; important in cancer treatment • Hypernyms: ↑compound, ↑chemical compound …   Useful english dictionary

  • HN3 (nitrogen mustard) — Tris(2 chloroethyl)amine …   Wikipedia

  • Mustard — may refer to: Contents 1 The mustard plant and its products 2 Other uses 2.1 Names 2.2 Fictional names …   Wikipedia

  • mustard — 1. The dried ripe seeds of Brassica alba (white m.) and B. nigra (black m.) (family Cruciferae). 2. SYN: m. gas. [O.Fr. moustarde, fr. L. mustum, must] black m. the dried ripe seed of Brassica nigra or of B. juncea; it is the source of allyl… …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”